Strategický plán města Český Krumlov

OBLAST C: Obraz města a cestovní ruch, centrum, soužití obyvatel města a turistů

Pracovní skupina hledala cestu k dlouhodobě udržitelnému cestovnímu ruchu - k rozložení návštěvnosti po území celého města i po kalendářním roce, omezení negativních vlivů cestovního ruchu na běžný život města, posilování synergie aktivit pro turisty a místní, “zkvalitnění” turistů směrem k jejich dlouhodobému pobytu a poptávce po autenticitě města, zážitků a produktů.

SKUPINA PRACOVALA V KOORDINACI S PRACÍ KPMG NA STRATEGII ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"