Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

Akční plán dále rozpracovává pro nejbližší cca 3 roky opatření strategického plánu. V jednotlivých projektových projektech popisuje kroky, které je potřeba podniknout a kdo se projektu bude věnovat a bude na něm spolupracovat. Je zásobníkem projektů, ze kterého se při přípravě rozpočtu vybírá, co v dalším roce realizovat. K výběru, co dělat dříve a co později slouží priorita, dále předběžně stanovená finanční náročnost (aby bylo zvladatelné) a časová náročnost pro konkrétní zaměstnance úřadu (aby se zároveň nerozběhly projekty, které nemohou konkrétní lidé reálně zvládnout).

Akční plán města Český Krumlov byl schválen zastupitelstvem na jednání 19. 10. 2017 a skládá se z jednotlivých projektových listů.

Jak se vyznat v projektovém listu?

Kolonky projektového listu, které popisují podstatu projektu jsou tyto:
Priorita - ukazuje, zda je dokončení projektu podmínkou pro jiné projekty a jak rychle je možné začít.
Anotace - stručně popisuje, o co v projektu jde.
Výstup na konci - stručně popisuje, co bude p rámci projektu vytvořeno.
Kroky postupu - popisuje, jaké konkrétní úkony je třeba pro dosažení projektu provést.

Priorita - co znamenají zkratky?

Priorita projektu je v projektových listech popsána podle dvojice čísla a písmena
1 Podmiňuje několik dalších projektů prioritního opatření - nelze vynechat
2 Podmiňuje další projekt prioritního opatření - je důležité nevynechat
3 Naplňuje prioritní opatření
4 Podmiňuje další projekt/y neprioritního opatření
5 Naplňuje neprioritní opatření

A snadné, začínáme co nejdříve
B náročné či podmíněné jiným projektem, začínáme spíše později
C podmíněné dlouhodobou aktivitou nebo velmi náročné, začínáme později

Chci spolupracovat na projektech akčního plánu

Přihlásit se do realizace projektů akčního plánu můžete na adrese tereza.vondrousova@ckrumlov.cz.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"