Strategický plán města Český Krumlov

Opatření

Strategie popíše prioritní cílové skupiny návštěvníků, na které se zaměřit při tvorbě značky (image) města, jak je oslovit a co jim nabídnout v rámci systému produktů cestovního ruchu. Strategie bude směřovat k tomu, aby byl turismus udržitelnější a přijížděli více takoví turisté, kteří ocení živé město, které je vhodné i pro život a ne jen prázdnou kulisu. Bude dle potřeby aktualizována.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.3.1

Možnost dotací: JČK - Podpora cestovního ruchu, Opatření č. 2 - Podpora tvorby a propagace nových produktů cestovního ruchu

Vznikne základna dat pro tvorbu marketingové strategie, její aktualizaci, hodnocení ukazatelů strategického plánu, která propojí data z veřejně dostupných zdrojů a z městského úřadu, od podnikatelů, od průvodců, z akcí.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.3.1, C.3.3, C.3.6

Podmiňuje naplnění ukazatele: C.3.4, C.3.5, C.3.6, C.3.7

Obsah konkrétních kroků bude navržen v rámci marketingové strategie (opatření C.I)

Směřuje k naplnění ukazatele: C.3.2, C.3.3, C.3.4, C.3.5, C.3.6

Návštěvníci podle označení poznají, že má daný výrobek nebo služba skutečně vztah k Českému Krumlovu. Bude provedeno buď prostřednictvím již existujících národních/regionálních systémů nebo po zvážení zavedením místního systému hodnocení a certifikace autenticity výrobků a poskytovaných služeb.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.3.7

Možnost dotací: JČK - Podpora cestovního ruchu, Opatření č. 2 - Podpora tvorby a propagace nových produktů

Opatření = Co pro to budeme dělat.
Tučně označená prioritní opatření označují základní minimum pro úspěch.

Ukazatele

C.3.1  Existuje marketingová strategie s jasně definovanými cílovými skupinami a produkty pro ně.

C.3.2  Do přípravy a implementace marketingové strategie se zapojuje reprezentativní část místních subjektů z hlediska typu poskytovaných služeb včetně zapojení rezidentů.

C.3.3  Postupné dlouhodobé snižování sezónních výkyvů v návštěvnosti Českého Krumlova s využitím dat: zvýšení čistého využití lůžek, zvýšení vybraných poplatků, zvýšení využití parkovišť - rozdíl v dělení dle sezóny oproti předcházejícímu roku. (stačí mírný trend)

C.3.4  Roste využití nástrojů vytvořených na základě marketingové strategie pro delší pobyt (karta hosta, pobytové balíčky) minimálně o 10 % ročně.

C.3.5  Zvyšuje se průměrná délka pobytu vybraných segmentů klientely (stanovených v opatření C.I Marketingová strategie) - míra budenastavena dle jednotlivých cílových skupin v rámci marketingové strategie.

C.3.6  Zvyšuje se podíl skupin turistů využívajících místních průvodců o 1 procentní bod ročně.

C.3.7  Zvyšuje se kvalita poskytovaných služeb - měřitelné pomocí podílu certifikovaných zařízení na počtu zařízení ve městě - pozvolný setrvalý růst podílu (s využitím systému národní certifikace služeb)

Ukazatele = Jak poznáme, že jsme toho úspěšně dosáhli.
Tučně označené prioritní ukazatele označují základní minimum pro úspěch.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"