Strategický plán města Český Krumlov


Vize: Český Krumlov v roce 2030

V Českém Krumlově si vážíme jedinečného historického, kulturního a přírodního bohatství zděděného po předcích, které bedlivě chráníme a citlivě rozvíjíme. Díky tomu je město zapsané na Seznamu přírodního a kulturního dědictví UNESCO a je atraktivní pro místní obyvatele i turisty, kteří přijíždějí na více dní v průběhu celého roku. Historické centrum si zachovává Genia loci a je živým centrem komunity, protože se daří nacházet a podporovat akce a služby zajímavé pro obyvatele i návštěvníky a pomalu se do něj vrací bydlení. Autenticitu života města a možnost stát se na chvíli jeho součástí oceňují i turisté.

Místní i návštěvníci město rádi křížem krážem procházejí pěšky a projíždějí na kole, protože se pohodlně a bezpečně dostanou do centra města za kulturou či na kus řeči, do centra čtvrti na sousedskou akci, do parku si oddechnout i do volné krajiny za rekreací. Kombinací organizačních opatření, využití chytrých technologií a stavebních úprav dochází ke zlepšování dopravní situace ve městě a snižování negativního vlivu dopravy. Daří se lépe provázat veřejnou dopravu s pěším a cyklo pohybem na straně jedné a automobilovou dopravou na straně druhé.

Občané, radnice, podnikatelé a všechny skupiny se spolu baví svobodně a otevřeně. K tomu přispívá i otevřená radnice, která včas a podrobně informuje a umožňuje silné a strukturované zapojení obyvatel do plánování rozvoje města a života v něm a oceňuje jejich aktivitu. Český Krumlov nemá díky tomu nouzi o podnikavé lidi, kteří nečekají, co pro ně město udělá, ale sami hledají cesty co zlepšit a jak pomoci svému okolí. O žití v Českém Krumlově je zájem. Počet obyvatel se meziročně mírně zvyšuje, mladí rádi zůstávají i přicházejí – k tomu přispívá i dostupnost bydlení, rozvoj kvality okrajových čtvrtí, pestrá kultura a bohatá nabídka a rekreačního a sportovního vyžití.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"