Strategický plán města Český Krumlov

Opatření

Opatření se věnuje organizačnímu a personálnímu zajištění destinačního managementu včetně analytických schopností. Do přípravy a chodu destinačního managementu se zapojí reprezentativní část místních subjektů z hlediska typu poskytovaných služeb včetně zapojení rezidentů.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.3.2, C.5.2, C.5.3, C.5.4

Možnost dotací: JČK - Podpora cestovního ruchu, Opatření č. 3 - Komplexní podpora destinačních managementů v prostředí internetu

Jedná se o nastavení financování provozu organizace destinačního managementu i konkrétních aktivit.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.5.2, C.5.3

Jedná se o dohodnutí podoby a obsahu spolupráce a její zavádění organizací destinačního managementu.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.5.4

Možnost dotací: JČK - Podpora cestovního ruchu, Opatření č. 3 - Komplexní podpora destinačních managementů v prostředí internetu

Podobou bude pravděpodobně každoroční setkání s odbornou i laickou veřejností za účelem diskuse o rozvoji a přínosech cestovního ruchu ve městě a okolí.

Směřuje k naplnění ukazatele: C.5.3

Opatření = Co pro to budeme dělat.
Tučně označená prioritní opatření označují základní minimum pro úspěch.

Ukazatele

C.5.1  Jsou zmapováni jednotliví aktéři v oblasti cestovního ruchu, kultury a volnočasových a občanských aktivit.

C.5.2  Destinační management funguje ke spokojenosti zúčastněných subjektů. Veřejný a soukromý a neziskový sektor má v destinačním managementu své zástupce a podílí se na tvorbě a vyhodnocování akčních a marketingových plánů a projektů v oblasti cestovního ruchu.

C.5.3  Existuje otevřená komunikační platforma propojující všechny aktéry destinačního managementu a široké veřejnosti (např. v podobě jako Krumlov sobě).

C.5.4   Funguje spolupráce s okolními destinacemi a atraktivitami (s cílem rozšíření nabídky aktivního vyžití návštěvníků i obyvatel města), která se promítá do akčních a marketingových plánů města.

Ukazatele = Jak poznáme, že jsme toho úspěšně dosáhli.
Tučně označené prioritní ukazatele označují základní minimum pro úspěch.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"