Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.B.1 Strategie participace města

Plánovaný termín realizaceleden 2021
Fáze realizaceukončeno
Priorita1A
Podmíněno projektemP.A.1
Podmiňuje projektP.B.2, P.G.1, P.T.1, P.N.1

Anotace

Tvorba strategie participace je proces, při kterém se jednak zaměstnanci městského úřadu lépe seznámí s principy participace a procvičí si je při přípravě konkrétních plánů participace konkrétních projektů a dohodnou postupy a pravidla plánování participativních projektů na úřadě.

Výstup na konci

Koncepční dokument popisující postupy a pravidla.

Zodpovědná osoba

Josef Hermann, Ing.
, josef.hermann@ckrumlov.cz
zastupitel, Zastupitelstvo města
radnice (náměstí Svornosti 1)

Odkazy na výstupy projektu


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"