Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.G.1 Úprava, doplnění a průběžné vyhodnocování fungování informačních kanálů města

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceukončeno
Priorita1B
Podmíněno projektemP.B.1
Podmiňuje projektP.B.2

Anotace

Jedná se o pravidelné sledování funkčnosti informačních kanálů (informační časopis, rozesílání e-mailů, web, facebook, vývěsky apod.) a vyhodnocování jejich efektivity v reakci na to, jak se měmí způsob získávání informací různých skupin občanů a možnosti jednotlivých infokanálů. Na základě zjištěných údajů pak bude docházet k úpravám. Obsahem projekt vychází a naplňuje strategii participace a komunikační strategii.

Výstup na konci

Probíhá pravidelné hodnocení a aktualizace systému informování. 

Zodpovědná osoba

Filip Putschögl, Mgr.
380766314, filip.putschogl@ckrumlov.cz
vedoucí oddělení – manager kultury, oddělení kancelář starosty
radnice (náměstí Svornosti 1)

Odkazy na výstupy projektu

Projekt je úzce propojen s projektem P.B.2 Komunikační strategie města Český Krumlov. Efektivnější systém vyhodnocování systému informování by měl být součástí komunikační strategie.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"