Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.N.1 Participativní rozpočet dávající občanům možnost přímo rozhodnout (o menší) části investic města

Plánovaný termín realizaceprosinec 2017
Fáze realizaceukončeno
Priorita2A
Podmíněno projektemP.B.1
Podmiňuje projektP.P.1

Anotace

Zapojení občanů do využívání veřejných prostředků v lokalitě, ve které bydlí tak ,že budou moci navrhovat projekty pro realizaci a v hlasování vybírat ty, které budou městem zařazeny do rozpočtu a realizovány. Alokovaná částka věnovaná na takovéto projekty se bude postupně během let zvyšovat.

Výstup na konci

Participativní rozpočet bude realizován pravidelně a postupně se bude zvyšovat alokovaná částka a počet navržených projektů.
Pravidelné provádění participativního rozpočtu způsobí postupně zvýšený zájem a aktivitu obyvatel.

Zodpovědná osoba

Josef Hermann, Ing.
, josef.hermann@ckrumlov.cz
zastupitel, Zastupitelstvo města
radnice (náměstí Svornosti 1)

Odkazy na výstupy projektu

První ročník PR proběhl v roce 2017, k datu hodnocení máme za sebou již ročník třetí.

Participativní rozpočet.

 


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"