Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.A.1 Pracovní tým pro koordinaci a plánování participace

Plánovaný termín realizacečerven 2019
Fáze realizaceukončeno
Priorita1A
Podmiňuje projektP.B.1, P.P.1

Anotace

Participativní přístup k projektům a plánům vyžaduje mezioborovou koordinaci - je třeba předávat si mezi odbory zjištění - v rámci jednoho projektu jednoho odboru padnou důležité informace pro rezort jiného odboru a s informacemi je třeba dlouhodobě pracovat. Je také potřeba koordinovat participativní projekty tak, aby při svém souběhu byly zvladatelné pro úřad i občany. Proto bude nastaven mechanismus, jak se na plánování participativních projektů a aktivit dohodnout napříč odbory úřadu. Vznikne tak pravidelně se scházející tým, který se bude koordinaci participace věnovat a předávat si důležité informace napříč úřadem.

Výstup na konci

Pracovní tým pro koordinaci a plánování participace je ustaven, má pravidla fungování a schází se pravidelně.

Zodpovědná osoba

Josef Hermann, Ing.
, josef.hermann@ckrumlov.cz
zastupitel, Zastupitelstvo města
radnice (náměstí Svornosti 1)

Odkazy na výstupy projektu

Pracovní tým ve složení:

Josef Hermann, Radim Rouče, Pavla Čížková, Filip Putschogl a Petra Nestávalová.

 


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"