Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.B.2 Komunikační strategie města Český Krumlov

Plánovaný termín realizaceduben 2022
Fáze realizacezrušeno
Priorita1B
Podmíněno projektemP.A.1, P.B.1
Podmiňuje projektP.G.1

Anotace

Vznikne dokument který bude obsahovat pravidla pro komunikaci města s veřejností (občané, další místní aktéři a přátelé města Český Krumlov - ne turisté) - bude zřejmé, co, kdy a jak zveřejňovat / komunikovat.

Výstup na konci

Dokument Komunikační strategie města Český Krumlov a jeho praktické využívání, které pomůže zajistit informování správným skupinám občanů a aktérů včas.

Zodpovědná osoba

,
,
,

Popis přípravy a realizace projektu

V roce 2020 byla na realizaci Komunikační strategie podána žádost o dotaci do operačního programu zaměstnanost, žádost byla neúspěšná. Na rok 2022 byly do rozpočtu města zařazeny finanční prostředky a komunikační strategie bude realizována na vlastní náklady v následujících letech.

Odkazy na výstupy projektu

Jelikož byl projekt vázán na dotaci, která nebyla obdržena, bude komunikační strategie zpracována z vlastního rozpočtu města v letech 2022 - 2023.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"