Strategický plán města Český Krumlov

OBLAST P: Otevřené město - participace, komunikace spolupráce a podpora okrajových čtvrtí i žánrů

Pracovní skupina hledala cestu, jak vtáhnout občany i uživatele města do rozhodování a přípravy dění ve městě. Bude promýšlet, jak a podporovat a oceňovat aktivitu a spontaneitu, zlepšovat komunikaci i vzdělávání a osobní rozvoj. A také zlepšení v dosud okrajových oblastech - zlepšením života v okrajových částech města i v inovativních a dosud okrajových žánrech či aktivitách, které se vymaňují z image města jako historické kulisy.