Strategický plán města Český Krumlov

OBLAST D: Pohyb a doprava po městě, propojení centra a okolí - mobilita

Skupina bude řešit pohyb po městě v celé šíři, která v sobě zahrnuje nejen automobilovou dopravu, vyvážený a integrovaný rozvoj všech druhů dopravy tedy také cyklodopravu a pěší dostupnost, veřejnou dopravu. A vše včetně organizace, informací a vzájemných vazeb, jako například napojení centra na autobusové a vlakové spojení. Důraz bude kladen jak na běžný nezbytný pohyb, tak na rekreační pohyb a jeho propagaci.