Co je projekt Krumlov sobě?

Český Krumlov vyzval na jaře roku 2016 veřejnost, podnikatele a odborníky, politiky i úředníky, aby se zapojili do zpracování nového strategického plánu rozvoje města. Vedení radnice se tak rozhodlo znovu se zamyslet za účasti co nejširší veřejnosti nad dalším rozvojem území. Jednotlivá opatření strategického plánu byla následně promítnuta do konkrétních úkolů a projektů při sestavování akčního plánu. 

Strategický plán rozvoje města Český Krumlov je k dispozici zde.

Akční plán města Český Krumlov najdete zde.

Aktuality projektu

29.5.2019

Startuje třetí ročník participativního rozpočtu

Jeden milion korun. To je částka, kterou se rozhodli krumlovští zastupitelé vyčlenit na projekty, které budou letos opět obyvatelé sami navrhovat a rozhodovat hlasováním o jejich realizaci.

Participativní rozpočet se pomalu stává součástí života Českého Krumlova a pomáhá k zapojení a vtažení většího počtu občanů města, organizací působících na území města a podnikatelů do rozhodování a přípravy dění ve městě.

„Tímto projektem usilujeme o zlepšení komunikace a vytvoření sounáležitosti s městem, kdy si sami obyvatelé navrhují projekty dle svých zájmů a aktivit, o jejichž realizaci potom také hlasují,“ uvádí místostarosta Josef Hermann.

Občané mohou své náměty a projekty předkládat od 1. června do 31. července 2019 buď prostřednictvím ONLINE FORMULÁŘE nebo v tištěné podobě na podatelně městského úřadu. (Termín pro podání návrhu byl prodloužen z 30. června na 31. července 2019)

Další informace ke třetímu ročníku participativního rozpočtu je k dispozici zde.

Participativní rozpočet 2019/2020

1. 6. - 31. 7. 2019Sběr navrhovaných projektů

Další krok

červenec / srpen 2019Projednání s předkladateli

Další krok

září 2019Představení projektů veřejnosti

Další krok

listopad 2019Hlasování o projektech

Další krok

2020Realizace projektů

 


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"