Co je projekt Krumlov sobě?

Český Krumlov vyzval na jaře roku 2016 veřejnost, podnikatele a odborníky, politiky i úředníky, aby se zapojili do zpracování nového strategického plánu rozvoje města. Vedení radnice se tak rozhodlo znovu se zamyslet za účasti co nejširší veřejnosti nad dalším rozvojem území. Jednotlivá opatření strategického plánu byla následně promítnuta do konkrétních úkolů a projektů při sestavování akčního plánu. 

Strategický plán rozvoje města Český Krumlov je k dispozici zde.

Akční plán města Český Krumlov najdete zde.

Aktuality projektu

11.12.2017

Pilotní ročník participativního rozpočtu zná vítězné projekty

Krumlovská veřejnost hlasováním rozhodla o projektech, které budou v příštím roce realizovány v rámci prvního ročníku participativního plánování. Náměty předkládali a rozhodovali o nich sami Krumlováci.

Celkem se do hlasování zapojilo 215 lidí, kteří mohli svůj hlas dát pouze projektům v lokalitě, kde mají trvalé bydliště. Princip hlasování spočíval v rozdělování peněz jednomu nebo více projektům, až do výše vyčleněné částky pro danou oblast. Tento rok zastupitelstvo vyčlenilo participativnímu rozpočtu 500 000 korun + bonusových 50 000 korun připadne do dalšího ročníku městské části, kde se letos zapojilo procentuálně nejvíce obyvatel. Vítěznou částí jsou Nové Dobrkovice, kde se účastnilo celkem 5,26 % lidí.

Výsledky v jednotlivých městských částech naleznete zde.

Martina Bodláková - „V Krumlově žiji, podnikám a není mi jedno, jak se město bude vyvíjet. Bylo by fajn, kdyby se do projektu zapojilo co nejvíce mladých lidí.“ Josef Čarný - „Krumlov je moje srdcovka, chtěl bych dopomoci tomu, aby se rozvíjel tak, abychom na něj mohli být pyšní.“ Alena Horstová - „Mám Krumlov ráda a chci mít okolo sebe spokojené lidi.“ František Hüttner - „Krumlov potřebuje objektivní názor mladých umělců pro lepší kulturní fungování města.“ Stanislav Jungwirth - „Myslím si, že Českému Krumlovu se vždy dobře dařilo, když tu byla ambice, otevřenost a odvaha překonávat překážky“ Patricie Klosse - „Zajímá mě dění ve městě a považuji za důležité, aby všichni lidé měli možnost přispět svými názory k jeho dalšímu rozvoji.“ Lukáš Kříž - „Není mi lhostejné, co se tu děje a doufám, že projekt podpoří změny, které chtějí sami obyvatelé.“ Vilém Migl - „Celý život se zabývám sportem a chtěl bych, aby se místní sport dál rozvíjel.“ Jana Vlčková - „V Krumlově jsem šťastná a spokojená, občas mě tu ruší nepořádek a velmi mě mrzí vandalismus.“ Carolyn Zukowski - „Chci žít v živém městě, ne ve skanzenu.“

17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"