Co je projekt Krumlov sobě?

Český Krumlov vyzval na jaře roku 2016 veřejnost, podnikatele a odborníky, politiky i úředníky, aby se zapojili do zpracování nového strategického plánu rozvoje města. Vedení radnice se tak rozhodlo znovu se zamyslet za účasti co nejširší veřejnosti nad dalším rozvojem území. Jednotlivá opatření strategického plánu byla následně promítnuta do konkrétních úkolů a projektů při sestavování akčního plánu. 

Strategický plán rozvoje města Český Krumlov

Akční plán města Český Krumlov

Projekty akčního plánu města Český Krumlov

 

Aktuality projektu

1.9.2020

Sběr návrhů do participativního rozpočtu byl ukončen

31. 8. 2020 skončil sběr námětů do 4. ročníku participativního rozpočtu, do kterého obyvatelé zaslali více než čtyřicítku námětů. Letos přišlo mnoho různorodých námětů od sousedských slavností, po umístění pamětních kamenů až po vybudování parkourového hřiště. V současné době městský úřad s předkladateli upřesňuje a náměty, sásledně odborná komise projekty posoudí z hlediska jejich realizovatelnosti, zda splňují podmínky participativního rozpočtu. Projekty, které postoupí do listopadového hlasování, budou představeny na začátku října.

Participativní rozpočet 2021/2021

1. 7. - 31. 8. 2020Sběr navrhovaných projektů

Další krok

září 2020Projednání s předkladateli

Další krok

říjen 2020Představení projektů veřejnosti

Další krok

listopad 2020Hlasování o projektech

Další krok

2021Realizace projektů

 


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"