Co je projekt Krumlov sobě?

Český Krumlov vyzval na jaře roku 2016 veřejnost, podnikatele a odborníky, politiky i úředníky, aby se zapojili do zpracování nového strategického plánu rozvoje města. Vedení radnice se tak rozhodlo znovu se zamyslet za účasti co nejširší veřejnosti nad dalším rozvojem území. Jednotlivá opatření strategického plánu byla následně promítnuta do konkrétních úkolů a projektů při sestavování akčního plánu. 

Strategický plán rozvoje města Český Krumlov je k dispozici zde.

Akční plán města Český Krumlov najdete zde.

Aktuality projektu

6.9.2019

Sběr návrhů do participativního rozpočtu byl ukončen

Sběr návrhů pro participativní rozpočet 2019/2020 proběhl od 1. 6. do 31. 7. 2019. Veřejná prezentace podaných projektů se uskuteční v pondělí 30. září 2019 od 16.00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře na Městském úřadu Český Krumlov, Kaplická 439. Na jednání budou představeny projekty, které jsou z hlediska proveditelnosti úspěšné a o jejichž realizaci budou obyvatelé hlasovat v listopadu.  

Více k participativnímu rozpočtu najdete zde

Participativní rozpočet 2019/2020

1. 6. - 31. 7. 2019Sběr navrhovaných projektů

Další krok

červenec / srpen 2019Projednání s předkladateli

Další krok

září 2019Představení projektů veřejnosti

Další krok

listopad 2019Hlasování o projektech

Další krok

2020Realizace projektů

 


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"