Co je projekt Krumlov sobě?

Český Krumlov vyzval na jaře roku 2016 veřejnost, podnikatele a odborníky, politiky i úředníky, aby se zapojili do zpracování nového strategického plánu rozvoje města. Vedení radnice se tak rozhodlo znovu se zamyslet za účasti co nejširší veřejnosti nad dalším rozvojem území. Jednotlivá opatření strategického plánu byla následně promítnuta do konkrétních úkolů a projektů při sestavování akčního plánu. 

Strategický plán rozvoje města Český Krumlov je k dispozici zde.

Akční plán města Český Krumlov najdete zde.

Aktuality projektu

5.4.2018

Participativní rozpočet 2018/2019

Zastupitelstvo města Český Krumlov schválilo v březnu 2018 na svém zasedání realizaci dalšího ročníku projektu participativního rozpočtu, Cílem je více zapojit veřejnost do rozhodování o životě ve městě, realizovat drobné projekty, které vzejdou od samotných obyvatel jednotlivých částí města.

Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na tvoření města podílet.

Zároveň se zastupitelstvo města rozhodlo navýšit rozpočet v roce 2019, který je určený na projekty participativního rozpočtu, na celkových 750 000 korun.

Podrobnější informace se průběžně aktualizují zde

TVOŘME KRUMLOV SPOLU 2018

1. 6. - 22. 7. 2018Sběr navrhovaných projektů

Další krok

červenec / srpen 2018Veřejné projednání s předkladateli

Další krok

září 2018Představení projektů veřejnosti

Další krok

podzim 2018Hlasování o projektech

Další krok

2019Realizace projektů


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"