Co je projekt Krumlov sobě?

Český Krumlov vyzval na jaře roku 2016 veřejnost, podnikatele a odborníky, politiky i úředníky, aby se zapojili do zpracování nového strategického plánu rozvoje města. Vedení radnice se tak rozhodlo znovu se zamyslet za účasti co nejširší veřejnosti nad dalším rozvojem území. Jednotlivá opatření strategického plánu byla následně promítnuta do konkrétních úkolů a projektů při sestavování akčního plánu. 

Strategický plán rozvoje města Český Krumlov

Akční plán města Český Krumlov

Projekty akčního plánu města Český Krumlov

 

Aktuality projektu

1.7.2020

Participativní rozpočet města v novém! Startuje sběr námětů do čtvrtého ročníku

Město Český Krumlov opět připravuje participativní rozpočet, tentokrát již čtvrtý ročník. Po zhodnocení průběhu předchozích tří ročníků byly upraveny podmínky a pravidla, které by měly pomoci zvýšit jeho atraktivitu pro občany.

Pro čtvrtý ročník je opět navržena celková částka jeden milion korun. A těmi hlavními změnami oproti předchozím ročníkům jsou zejména tyto: území města již není rozděleno na několik částí, ale je bráno jako jeden celek, občané tedy mohou navrhovat i hlasovat o návrzích i v jiných částech města, než kde mají trvalý pobyt; navrhované projekty mohou mít hodnotu až 1 000 000 Kč, je tedy možná i realizace hodnotnějších projektů než dříve, kdy byl rozpočet návrhu omezen výší prostředků určenou pro každou z 9 částí; nově je možné dát hlas až třem libovolným návrhům oproti jednomu dříve, pro vítězství tedy bude pravděpodobně potřebné větší množství hlasů a očekáváme zvýšení aktivity navrhovatelů a tedy zapojení většího množství občanů; realizovány budou projekty dle pořadí z hlasování až do vyčerpání množství prostředků co nejvíce se blížícímu přidělenému milionu korun – například 5 akcí v hodnotě 500 tis. Kč, 250 tis. Kč, 200 tis. Kč, 30 tis. Kč a 15 tis. Kč, šanci nakonec uspět tedy mají projekty velké, střední i ty nejmenší.

Očekáváme, že tento nový přístup přinese větší atraktivitu a oblíbenost participativního rozpočtu pro občany města Český Krumlov, kvůli kterým celý tento projekt děláme.

Podrobnější informace jsou k dispozici zde.

Participativní rozpočet 2021/2021

1. 7. - 31. 8. 2020Sběr navrhovaných projektů

Další krok

září 2020Projednání s předkladateli

Další krok

říjen 2020Představení projektů veřejnosti

Další krok

listopad 2020Hlasování o projektech

Další krok

2021Realizace projektů

 


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"