Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

C.I.1 Strategie cestovního ruchu destinace

Plánovaný termín realizacečerven 2017
Fáze realizaceukončeno
Priorita1A
Podmiňuje projektC.H.2, C.K.1, C.Q.1, D.T.1

Anotace

Přebíráno z implementační části Strategie cestovního ruchu Českého Krumlova (zpracovávané KPMG)
Strategie popíše prioritní cílové skupiny návštěvníků, na které se zaměřit při tvorbě značky (image) města, jak je oslovit a co jim nabídnout v rámci systému produktů cestovního ruchu. Strategie bude směřovat k tomu, aby byl turismus udržitelnější a přijížděli více takoví turisté, kteří ocení živé město, které je vhodné i pro život a ne jen prázdnou kulisu. Bude dle potřeby aktualizována.

Výstup na konci

Marketingová strategie, která popisuje na jaké cílové skupiny turistů se zaměřit a co jim nabídnout za produkty a jak je oslovit.

Zodpovědná osoba

Martin Hák, Mgr.
, martin.hak@ckrumlov.cz
zastupitel, Zastupitelstvo města
radnice (náměstí Svornosti 1)

Popis přípravy a realizace projektu

Zpracování dokumentu bylo dokončeno v červnu 2017.

Odkazy na výstupy projektu


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"