Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.T.1 Provázání motivačních nástrojů pro omezení motorové dopravy v centru města s motivačními nástroji cestovního ruchu

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceprobíhá
Priorita3B
Podmíněno projektemC.I.1

Anotace

Navázání bezmotorové a veřejné hromadné dopravy na turistické a kulturní zájmy turistů - aby turisté pro pohyb po okolí používali veřejnou dopravu a kolo a ne automobil (a nezvyšovali tak dopravní zátěž)

Výstup na konci

Rezervační systém umožňující garanci volné kapacity při příjezdu do ČK zvýší návštěvnický komfort - motivace pro návštěvu turistické destinace. Návštěvníci Českého Krumlova ve zvýšené míře využívají rezervační systém jednotlivých záchytných parkovišť v nejbližší docházkové vzdálenosti k jejich ubytovacímu zařízení, čímž zásadním způsobem dochází k snížení dopravní zátěže centra města.

Zavedení systému přinese významné snížení dopravní zátěže centra města (každý automobil ubytovaného má dnes za následek 4 cesty v pěší zóně historického jádra)

Zodpovědná osoba

Věra Sládková

Popis přípravy a realizace projektu

1. Stavebně technická příprava - řešení paralelních vjezdů (možnost rezervovaného vjezdu na zaplněné parkoviště)

2. Doplnění parkovacího systému o nový rezervační systém - nutnost pořízení SW a HW 

3. Spuštění pilotního projektu 6/2022

Odkazy na výstupy projektu


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"