Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

C.Q.1 Založení organizace destinačního managementu Krumlovska jako platformy pro vzájemnou spolupráci v ČK a okolí

Plánovaný termín realizaceprosinec 2019
Fáze realizaceukončeno
Priorita1A
Podmiňuje projektC.K.1

Anotace

Předmětem projektu je založení nové DMO s pracovním názvem DMOČK, jehož hlavními iniciátory budou město Český Krumlov, ČKRF, Sdružení cestovního ruchu a vybrané obce v okolí města, které je vhodné přesvědčit o výhodnosti spolupráce na projektu. Založením DMO by měly být splněny podmínky pro vznik DMO ze strany Jihočeského kraje definované v Manuálu turistické oblasti z důvodu získání zdrojů na financování projektu z krajských a v budoucnu i národních zdrojů. Připravit je vhodné se rovněž na nové Standardy pro činnost DMO, které vznikají na národní úrovni. - Přebráno z implementační části Strategie cestovního ruchu Českého Krumlova (zpracovávané KPMG)

Výstup na konci

Založení nové DMO v Českém Krumlově a blízkém okolí za účelem implementace principů destinačního managementu na Českokrumlovsku.

Zodpovědná osoba

Miroslav Reitinger

Popis přípravy a realizace projektu

V lednu 2020 vznikla certifikovaná destinační společnost pro destinační management turistické oblasti Český Krumlov Region jako zapsaný spolek DMO Český Krumlov z.s.. Zakládacími členy spolku jsou: město ČK, Sdružení CR a ČKRF.

Odkazy na výstupy projektu


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"