Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

C.K.1 Inovativní produkty pro cestovní ruch

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceukončeno
Priorita3B
Podmíněno projektemC.I.1, C.Q.1

Anotace

Vymyšlení nových produktů pro cestovní ruch, které budou atraktivní pro cílové skupiny definované ve strategii cestovního ruchu a jejich zavedení.

Výstup na konci

Vytvořené produkty jsou obecného charakteru, jsou určeny pro širokou veřejnost a specifikovány dle cílových skupin/motivů k cestování/sezónnosti. Jsou prezentovány především na webových stránkách destinace www.ckrumlov.info v sekci Inspirace, a to ve třech jazykových mutacích.

Produkty a produktové linie jsou koncipovány následujícím způsobem:

-        provázanost jednotlivých služeb/turistických cílů/akcí do jednoho destinačního komunikačního tématu/pro jeden cílový segment v rámci destinačního webu (atraktivity + akce + zážitky + vhodné ubytování + gastronomie + půjčovny atd.)

-        provázanost geografická v rámci celé destinace 

-        důraz kladen na motivaci k prodloužení pobytu návštěvníka v rámci celého regionu a na celoroční nabídku

S ohledem na rozvoj destinace Český Krumlov Region a aktuální potenciál destinace je produktové portfolio složeno především z nabídky/služeb v Českém Krumlově, významným turistickým cílem je dále Zlatá Koruna a Kleť. Širší region je prezentován ve všech produktových liniích prostřednictvím sekce výletů do okolí a prostřednictvím kalendáře akcí.

Vytvořené produkty: Rodinná dovolená, Romantický pobyt, Aktivní dovolená, Krumlov a okolí po celý rok, Jaro v Českém Krumlově a okolí, Pohodové léto v Krumlově a okolí, Podzim láká k návštěvě Krumlova a jeho okolí, Objevte zimní tvář Krumlova a jeho okolí, Skryté příběhy (mobilní aplikace), Český Krumlov Card, Když počasí nepřeje, TOP akce, pobytové a gastro balíčky, Top akce, Top 10 památek, Top 10 zážitků, Tipy na výlety do regionu na webu destinace.

Zodpovědná osoba

Martin Hák, Mgr.
, martin.hak@ckrumlov.cz
zastupitel, Zastupitelstvo města
radnice (náměstí Svornosti 1)

Popis přípravy a realizace projektu

Na základě aktualizované strategie cestovního ruchu (12/2021) budou vytvořeny nástroje, které pozitivně ovlivňují chování návštěvníků, jejich zájem o delší pobyt v destinaci a využívání celého spektra nabídky služeb (pobytové balíčky, tipy na výlety včetně navigace a podrobného popisu výletu, seznam možných atraktivit a servisu, kulturní a sportovní program, recenze a hodnocení). Základem komunikace s klienty jsou zejména on-line nástroje (web ckrumlov.info, facebook nebo instagram). Mezi důležité nástroje pak řadíme moderní kartu hosta, která by měla motivovat zákazníky k využívání nabídky celé destinace Český Krumlov region.

Odkazy na výstupy projektu


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"