Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

C.A.1 Mapování kulturních a přírodních hodnot z pohledu obyvatel města

Plánovaný termín realizacečerven 2019
Fáze realizaceukončeno
Priorita1B
Podmíněno projektemP.E.1
Podmiňuje projektC.B.1, C.K.1, P.O.1

Anotace

Shromáždění názorů a podnětů obyvatel města v různých oblastech hodnot a potenciálů -přírodní i kulturní hodnoty důležité pro charakter území a rekreaci i hodnoty v oblasti bezmotorové dopravy či kvalitní občanské vybavenosti a služeb. Popsané hodnoty bude možné využít v územním plánování (ochrana a zpřístupňování návštěvníkům - dle situace) i dalších oblastech rozvoje a k propagaci města a tvorbě nových produktů cestovního ruchu (např. questing či geocaching).

Výstup na konci

Seznam kulturních a přírodních hodnot vytvořený z pohledu obyvatel využitý pro produkty cestovního ruchu ale i jejich ochranu.

Zodpovědná osoba

,
,
,

Popis přípravy a realizace projektu

Byla ustanovena pracovní skupina pro vycházkové okruhy, která se scházela na pravidelných schůzkách. Byly vymezeny trasy vycházkových okruhů, které se postupně upravovaly. Okruhy byly procházeny, mapovány a vyhodnocovány.

Trasy v centru města byly prezentovány v rámci setkání představitelů kulturních institucí města.

Ačkoliv bylo dosaženo definovaného cíle projektu, stále probíhá spolupráce s pracovní skupinou k územnímu plánu města, aby byly zachovány hodnoty, které byly již identifikované.

Odkazy na výstupy projektu

Vycházky v centru Českého Krumlova.

Výlety po okolí Českého Krumlova.

Postupně je doplňován list se základním popisem okruhů - silné a slabé stránky.
Probíhají průběžné konzultace tras vycházkových okruhů se zpracovatelem územního plánu.
Nadále se mapují některé z vybraných okruhů vycházkových tras, ověřuje se jejich možná realizace. Podrobné poznatky z tras B1 a B3 jsou k dispozici (popis okruhu, mapa okruhu).


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"