Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.O.1 Generel veřejných prostranství

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceukončeno
Priorita1B
Podmíněno projektemC.A.1
Podmiňuje projektP.P.A, P.H.1

Anotace

Vytvoření generelu veřejných prostranství, který bude sloužit k vytipování prioritních veřejných prostranství k úpravám a bude obsahovat základní požadavky na zadání úprav prostranství a jejich údržbu a využívání.

Výstup na konci

Generel - koncepční dokument, který definuje, kterým veřejným prostranstvím se věnovat při úpravách v nejbližších letech a obsahuje základ pro zadání úprav - co by mělo být možné v prostranství dělat a jakým dojmem by mělo působit.

Zodpovědná osoba

Petr Pešek, Ing.
380766700, petr.pesek@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor správy majetku a investic
městský úřad (Kaplická 439)

Ondřej Busta

Popis přípravy a realizace projektu

V letech 2019 - 2021 zadalo a převzalo město územní studie veřejných prostranství mj. městské části Vyšný, lokality Kasárna Vyšný, Nové Spolí, Plešivec, Domoradice, Nové Dobrkovice, Jelení zahrada a sport. poloostrov. Po zpracování těchto studií, jejichž hlavním úkolem je definování veřejného prostranství v těchto částech a jeho vazeb na okolí, budou tyto využity jako podklad pro upřesnění a doplnění o zbývající části veřejného prostranství města. 

Odkazy na výstupy projektu

Tvorba a využití veřejného prostranství města Český Krumlov je definována územními studiemi veřejných prostranství.

Územní studie jsou k nahlédnutí na webu města Český Krumlov.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"