Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

C.B.1 Aktualizace Management plánu města Český Krumlov

Plánovaný termín realizacečerven 2019
Fáze realizaceukončeno
Priorita2B
Podmíněno projektemC.A.1

Anotace

Management plán historického centra Českého Krumlova je základním nástrojem či instrumentem pro další plánování, ochranu, využití a udržitelný rozvoj památky UNESCO s cílem zachování jejího charakteru, mimořádné univerzální hodnoty, integrity a autenticity. Je dokumentem, který stanovuje PRAVIDLA, jak bude město do budoucna chránit své dědictví před nevhodnými zásahy, které by poškodily mimořádnou univerzální hodnotu statku, ukazuje SMĚR PODPORY projektů usilujících o naplnění dosud nevyužitého potenciálu historického jádra. MĚSTO prostřednictvím tohoto dokumentu NASTAVUJE pravidla, aby vznikaly vhodné projekty, které budou v souladu s jedinečnou historickou zástavbou, krajinnými hodnotami a panoramatem a budou i náležitým způsobem rozvíjet živé tradice krumlovského centra. Také bude vypracován ještě obdobný plán pro péče o přírodní a kulturní dědictví ostatních částí města mimo MPR a MPZ, aby měla i část města mimo historické jádro také svoje standardy a pravidla. Oba tyto dokumenty a aktivity z nich vycházející budou koordinovány s MP zámku (Plán nakládání se statkem zapsaným v UNESCO) vypracovaným NPÚ.

Výstup na konci

Aktualizovaný management plán MPR + nově zpracovaný management plán okolí - pomohou chránit a rozvíjet hodnoty města.

Zodpovědná osoba

,
,
,

Popis přípravy a realizace projektu

V červnu 2019 schválilo Zastupitelstvo město nově zpracovaný Management Plan pro historické centrum města (plán nakládání se statkem zapsaným na seznam světového dědictví). Následně v září 2019 proběhlo představení Management Planu veřejnosti a v médiích. Management Plan byl také prezentován na setkání představitelů kulturních institucí města a v komisi Rady města pro památkovou péči.

Navazujícím krokem bylo zpracování Praktické příručky, která shrnuje a prezentuje celý dokument. Stručně seznamuje se světovou památkou, zdůvodňuje vizi jejího uchování a uvádí přehled navrhovaných opatření.

Odkazy na výstupy projektu


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"