Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.P.1 Personální zajištění postupného tvoření sítě

Plánovaný termín realizacebřezen 2022
Fáze realizacezrušeno
Priorita1A
Podmíněno projektemP.A.1
Podmiňuje projektP.O.1, P.D.1

Anotace

Komunitní prezentování projektů a dalších aktivit města, sdílení a šíření informací prostřednictvím neformálních kanálů - udržovaných kontaktů s aktivními lidmi ve městě, které zajímá veřejný prostor a společenské dění.

Výstup na konci

Postupně rostoucí skupina lidí, kteří pomáhají lépe nastavovat a zprostředkovávat komunikaci mezi svými sousedy a městem/úřadem.

Zodpovědná osoba

Josef Hermann, Ing.
, josef.hermann@ckrumlov.cz
zastupitel, Zastupitelstvo města
radnice (náměstí Svornosti 1)

Popis přípravy a realizace projektu

Schůzka s nositelem myšlenky P. Kronikou naplánována na 10.10.2018 - účast vedoucí oKS. (8.10.2018)
Návrh na přejmenování označení - místo komunikátoři (negativní podtext) - přejmenovat skupinu na "sousedé".
Schůzka s P. Kronikou se uskutečnila. Výstup - připravení seznamu "aktivních občanů" ve spolupráci s dotčenými kolegy MěÚ. Poděkování občanům za jejich aktivity ve volebním období 2014 - 2018. Požádat o souhlas se zpracováním údajů pro volební období 2018 - 2022.

Odkazy na výstupy projektu

Celý projekt byl velmi zásadně ovlivněn covidovou dobou, která po dlouhou dobu téměř vyloučila možnost participativního projednávání projektů a záměrů města. Tím ani proces angažování komunikátorů a vytváření jejich sítě nemělo smysl. Z tohoto důvodu je navrhováno zrušení projektu. Odpovědná osoba navrhuje, aby tato problematika byla součástí tvorby komunikační strategie města - projekt rovněž zrušený - na které budou zahájeny práce po podzimních komunálních volbách.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"