Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.D.1 Informační systém kultury, sportu a volného času

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceukončeno
Priorita1A
Podmiňuje projektP.H.1, P.P.1

Anotace

Systém komplexních informací o oblasti kultury v Českém Krumlově, který bude zahrnovat mapování a vytvoření (doplnění stávajícího) adresáře aktérů z oblasti cestovního ruchu, kultury a občanských aktivit a jejich potřeb. Součástí bude databáze akcí a systém pro získávání zpětné vazby od organizátorů akcí i příjemců a veřejně přístupná databáze prostor (venkovních i v objektech).

Výstup na konci

Webový portál / nástroj, ze kterého se každý snadno dozví, co, kde, kdy se děje
Ad P.D Adresář aktérů z oblasti CR a kultury
Ad P.H Interaktivní nástroj pro participativní sběr informací o vhodných objektech a prostranstvích pro kulturní aktivity

Zodpovědná osoba

Filip Putschögl, Mgr.
380766314, filip.putschogl@ckrumlov.cz
vedoucí oddělení – manager kultury, oddělení kancelář starosty
radnice (náměstí Svornosti 1)

Popis přípravy a realizace projektu

V červenci 2021 byl spuštěn nový web www.ckrumlov.info, jehož provozovatelem je Destinační management oblasti Český Krumlov Region. Nový web splňuje všechna kritéria moderní webové prezentace s důrazem na kvalitní zobrazení v mobilních zařízeních. Součástí webové stránky je rovněž inovovaná databáze akcí (kalendář akcí).

Systém bude dále doplněn o následující funkcionality:

 • adresář aktérů v oblasti cestovního ruchu, kultury a občanských aktivit
 • systém pro získávání zpětné vazby od organizátorů i návštěvníků akcí
 • veřejně přístupná databáze prostor pro realizaci akcí (venkovních i vnitřních)

Odkazy na výstupy projektu

Jednání PS ve složení:
Lubor Mrázek, Ivo Janoušek, Jan Lippl, Eva Vaněčková, Olga Kneiflová, Filip Putschögl

Výstupy:

 • Prezentovat Krumlov jako město kultury → samostatný kulturní web
 • OIS jako datová základna pro dění na webu v ČK, na ní pak možno stavět dílčí weby, poskytovat informace dál pro aplikace apod. (otevřená data)
 • Nutno rozhodnout, kdo bude provozovatelem (ČKRF? město?)
 • Propojení s GIS, prvky rozšířené reality, sociální sítě
 • Databáze akcí jako základ kulturního portálu města:
  • vhodný první krok: několik změn může přinést rychlé výsledky
  • vrátit se k původnímu záměru: databáze akcí jako výchozí (ideálně jediné) místo pro sběr informací a jejich šíření dále
  • zajistit personálně

 


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"