Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.E.2 Zavádění systému otevřených dat (open data)

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceukončeno
Priorita1A
Podmíněno projektemP.E.1
Podmiňuje projektP.G.1

Anotace

Projekt zpřístupní data, zpracovávaná úřadem, k dalšímu použití širokou veřejností ve strojově čitelné podobě on-line, aby byly využitelné nejen pro prohlížení, ale i vlastní analýzy a aplikace uživatelů.

Výstup na konci

Aktuální otevřená data zveřejněna na jednom místě a ve strojově čitelné podobě.

Zodpovědná osoba

Jan Lippl, Ing.
380766333, jan.lippl@ckrumlov.cz
tajemník městského úřadu, oddělení kancelář tajemníka
městský úřad (Kaplická 439)

Popis přípravy a realizace projektu

Červen 2022:

 • Je připraven projekt jehož součástí je i problematika open dat (především dopravní data), u kterého bude město žádat na spolufinancování v rámci nového programového období IROP.
 • V rámci implementace strategie digitálního města probíhá příprava realizace tzv. integrační datové platformy jako nezbytného prostředku pro možnost publikace otevřených dat.

Listopad 2020:
V rámci aktivit Digitálního Krumlova se hledá koncepce a bude navrženo jednotné procesní a technologické řešení pro možnost publikace otevřených dat z jakéhokoliv datové zdroje města

Již zveřejněná geografická (GIS) data formou otevřených dat:

 • Data RÚIAN
 • GIS objekty
 • Technická infrastruktura
 • Doprava
 • Pasport veřejného osvětlení
 • Územní plán
 • Regulační plány
 • Rozbory udržitelného rozvoje území (RURÚ)
 • Další oblasti dle možností v rámci zákona

Odkazy na výstupy projektu


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"