Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.X.2 Zapracování dopravní koncepce včetně nových pěších a cyklo spojení do územně plánovací dokumentace

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceukončeno
Priorita3B
Podmíněno projektemD.O.1
Podmiňuje projektD.X.1

Anotace

Výstupy z komplexní dopravní koncepce budou promítnuty do nového územního plánu a tím budou připraveny podmínky pro pro realizaci úprav dopravní infrastruktury dle závěrů dopravní koncepce..

Výstup na konci

Územní plán je v souladu s dopravní koncepcí a připravuje podmínky pro realizaci úprav dopravní infrastruktury.

Zodpovědná osoba

Josef Hermann, Ing.
, josef.hermann@ckrumlov.cz
zastupitel, Zastupitelstvo města
radnice (náměstí Svornosti 1)

Popis přípravy a realizace projektu

Zpracovatel nového územního plánu zapracovává výstupy schválené komplexní dopravní koncepce do návrhu plánu. Jeho projednávání bylo započato zhruba v březnu 2020.

 

Odkazy na výstupy projektu

Doparvní koncepce vč. nových pěších a cyklo spojení byla zapracována do nového územního plánu v rozsahu, v jakém to umožňuje charakter krajiny a veřejného prostranství.

Nový územní plán by měl nabýt platnosti koncem roku 2022.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"