Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.X.2 Zapracování dopravní koncepce včetně nových pěších a cyklo spojení do územně plánovací dokumentace

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceprobíhá
Priorita3B
Podmíněno projektemD.O.1
Podmiňuje projektD.X.1

Anotace

Výstupy z komplexní dopravní koncepce budou promítnuty do nového územního plánu a tím budou připraveny podmínky pro pro realizaci úprav dopravní infrastruktury dle závěrů dopravní koncepce..

Výstup na konci

Územní plán je v souladu s dopravní koncepcí a připravuje podmínky pro realizaci úprav dopravní infrastruktury.

Zodpovědná osoba

Josef Hermann, Ing.
380 766 301, josef.hermann@ckrumlov.cz
místostarosta, radní, zastupitel, vedení radnice
nám. Svornosti 1

Popis přípravy a realizace projektu

Zpracovatel nového územního plánu zapracovává výstupy schválené komplexní dopravní koncepce do návrhu plánu. Jeho projednávání by mělo být započato zhruba do 31.3.2020.

Projednání bude zahájeno až v I.Q. 2022, předpokládaný termín schválení nového ÚP v závěru roku 2022


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"