Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.X.1 Zapracování dopravní koncepce včetně nových pěších a cyklo spojení do územně analytických podkladů

Fáze realizacezrušeno
Priorita3C
Podmíněno projektemD.O.1, D.X.2

Anotace

Informace obsažené ve výstupech dopravní koncepce budou zapracovány do odpovídající struktury databáze územně analytických podkladů a do dokumentů týkajících se rozboru udržitelného rozvoje území, aby s nimi šlo snadno pracovat v územním plánování i dalších koncepčních činnostech. Záměry z dopravní koncepce budou zařazeny v evidovaných záměrech v územně analytických podkladech a tím budou chráněny podmínky pro jejich realizaci (v rámci krajské i městské dokumentace). Analytická zjištění zatím nevyřešená budou zařazena v problémech k řešení aby mohly být případně v budoucnu uloženy k řešení v územně plánovacích dokumentacích a dalších koncepčních dokumentech města.

Výstup na konci

Záměry z dopravní koncepce budou zařazeny v evidovaných záměrech v územně analytických podkladech a analytická zjištění zatím nevyřešená budou zařazena v problémech k řešení v územně plánovacích dokumentacích.

Zodpovědná osoba

Miluše Dolanská, Ing.
380766718, miluse.dolanska@ckrumlov.cz
pořizovatel územně analytických podkladů, Odbor úřad územního plánování
městský úřad (Kaplická 439)

Popis přípravy a realizace projektu

  1. krok: Roztřídění výstupů dopravní koncepce dle struktury ÚAP - podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území v kapitole "Veřejná dopravní a technická infrastruktura" SWOT analýza, problémy k řešení, záměry. - Realizace kroku 1: Po prostudování výstupů dopravní koncepce bylo shledáno, že vhodnějším postupem bude výstupy dopravní koncepce zapracovat do připravovaného územního plánu a až posléze budou informace z územního plánu propsány do ÚAP.
  2. krok: Zapracování výstupů dopravní koncepce do územně analytických podkladů v datové podobě. -  Realizace kroku 2: Vzhledem k povaze a obsahu dat dopravní koncepce budou data využita při tvorbě územníhoplánu a do dat ÚAP budou zapracovány až výstupy z územního plánu. Výstupy dopravní koncepce jsou zčásti zapracovány do dokumentu "Rozbor udržitelného rozvoje území 2020" do listu obce Český Krumlov. Dokument je dostupný na: https://www.ckrumlov.cz/docs/cz/rur.xml.

 


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"