Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.N.2 Vypracování projektů a realizace infrastrukturních investic v oblasti dopravy

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceprobíhá
Priorita3C
Podmíněno projektemD.O.1

Anotace

Projekční příprava a realizace konkrétních opatření na dopravní infrastruktuře vyplývajících z dopravní koncepce; bude rozpracováno po dokončení dopravní koncepce

Výstup na konci

Konkrétní úpravy dopravní infrastruktury dle dopravní koncepce.

Zodpovědná osoba

Petr Pešek, Ing.
380766700, petr.pesek@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor správy majetku a investic
Kaplická 439

Popis přípravy a realizace projektu

Odbor investic v rámci své činnosti zadává ke zhotovení dokumentaci pro realizaci investičních akcí v oblasti dopravy. Jedná se o rekonstrukce místních komunikací, účelových komunikací a chodníků, zřizování nových chodníků a dalších součástí dopravní infrastruktury. Každoročně jsou náměty a návrhy na investice v oblasti dopravy součástí podkladů pro přípravu rozpočtu města.

V návaznosti na připravenou dopravní koncepci města budou posouzeny zejména významné návrhy a jejich dopady uplatněny při tvorbě nového územního plánu a při přípravě dalších investičních akcí města.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"