SELECT value FROM userconfig WHERE username='krumlovsobe' AND userkeys='filesmce' AND alias='/cz/odbor-spravy-majetku-a-investic-mu-cesky-krumlov/' Požadovaná stránka neexistuje

17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"