Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.B.2 Zpracování a realizace projektů definovaných v D.B.1

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceprobíhá
Priorita2B
Podmíněno projektemD.B.1

Anotace

Navazuje na vytipování nových tras a přemostění v projektu D.B.1 jejich projekční přípravou a realizací.

Výstup na konci

Nové úseky cest či lávky pro pěší nebo cyklisty, které pomohou zlepšit bezmotorový pohyb po městě.

Zodpovědná osoba

Petr Pešek, Ing.
380766700, petr.pesek@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor správy majetku a investic
Kaplická 439

Popis přípravy a realizace projektu

Zhotovena dokumentace "Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák" s prodloužením na Nádražní Předměstí (ul. U Berkovky) k vlakovému nádraží. V rámci dokumentace jsou mj. navrženy dvě nové lávky a v celé délce nový úsek pro cyklisty. Lávky bude možné využívat pro pěší i cyklodopravu.

Výběr dalších míst pro případné překonání toků v obci Český Krumlov bude možný poté, co budou definovány hlavní a vedlejší komunikační trasy v obci. V návaznosti na jejich směrování (v místech, kde jejich pokračování bude "překážet" vodní tok) bude možné zahájit debatu o případném vedení tras přes tyto toky vybudováním lávek, mostů, brodů.

Zadána ke zpracování dokumentace pro umístění stavby "Cyklostezky AZ Špičák - U Trojice".


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"