Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.B.1 Navržení a doplnění nových tras a přemostění vodních toků a úprava stávajících tras do uceleného skeletu dle poptávky

Plánovaný termín realizaceduben 2019
Fáze realizaceukončeno
Priorita2B
Podmiňuje projektD.B.2

Anotace

Navržení systému pěších a cyklotras zajišťujících propojení cílových bodů, včetně mobiliáře pro cyklisty a mobiliáře pro půjčování kol

Výstup na konci

Koncepční dokument, na základě kterého je možné zadávat řešení konkrétních úprav pro zlepšení pěšího a cyklo pohybu po městě.

Zodpovědná osoba

Jan Sládek, Ing.
380766500, jan.sladek@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor dopravy a silničního hospodářství
městský úřad (Kaplická 439)

Popis přípravy a realizace projektu

Uskutečnila se prvotní schůzka se zástupci MěÚ a jedním z občanů. Poté byla v geoportále vytvořena mapová aplikace, která byla zveřejněna od dubna 2019 a kam mohou všichni občané průběžně vkládat své podněty.

Do aplikace byly přesunuty i některé náměty ze systému hlášení závad a nedostatků DejTip. Jedná se o hlášení, která nelze vyřídit v rámci běžné činnosti a rozpočtu oprav závad a nedostatků, jako například vybudování nových chodníků, schodů nebo rozšíření parkovacích ploch.

Data aplikace by měla být využívána jako dlouhodobý zdroj dat pro radní i zastupitele, vedoucí odborů, organizace města, projektanty, architekty nebo zpracovatele územního plánu. Při plánování investic tak mohou všechny strany nahlédnout do mapy námětů a zjistit aktuální potřeby a problémy občanů v dané lokalitě.

Dále proběhne propagace výstupů a navázání projektem D.B.2.

Odkazy na výstupy projektu


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"