Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.O.2 Revitalizace prostoru před nádražím

Plánovaný termín realizaceduben 2020
Fáze realizaceukončeno
Priorita3A

Anotace

Prostor je dnes využíván pouze v otvírací době prodejen. Úprava prostoru mezi objekty prodejny potravin a domem služeb se zapojením obyvatel z okolí - zejména těch, kteří zde dlouhodobě jsou - senioři, matky s dětmi.

Výstup na konci

Revitalizovaný prostor dle potřeb obyvatel z okolí.

Zodpovědná osoba

Petr Pešek, Ing.
380766700, petr.pesek@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor správy majetku a investic
městský úřad (Kaplická 439)

Popis přípravy a realizace projektu

Po dokončení prací byla stavba převzata do užívání.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"