Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.K.1 Optimalizace grantového programu na kulturu, aby byl uživatelsky přívětivější a tím dostupnější pro žadatele

Plánovaný termín realizacelistopad 2021
Fáze realizaceukončeno
Priorita4A
Podmíněno projektemP.J.1

Anotace

Program podpory kultury města Český Krumlov je od svého vzniku v roce 2005 zásadním prostředkem podpory kultury ve městě. Cílem projektu je upravit program, aby byl při podávání žádostí a vykazování výstupů jak po formální stránce (co a jakým způsobem je požadováno doložit), tak po obsahové stránce (co vše je nezbytné promyslet) uživatelsky přívětivější a v souladu s výstupy Strategického plánu.

Výstup na konci

Optimalizovaný Program podpory kultury města Český Krumlov.

Zodpovědná osoba

Filip Putschögl, Mgr.
380766314, filip.putschogl@ckrumlov.cz
vedoucí oddělení – manager kultury, oddělení kancelář starosty
radnice (náměstí Svornosti 1)

Popis přípravy a realizace projektu

Došlo k optimalizaci formuláře žádosti a systému vyúčtování.

V rámci projektu eGovernment, který je právě realizován za dotační podpory IROP, vznikne tzv. "portál občana" umožňující on-line komunikaci s úřadem. Od roku 2023 by tak mohl být spuštěn i systém on-line dotací města, na který to v rámci portálu občana bude nachystané.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"