Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.J.1 Odstraňování informačních, administrativních, finančních překážek bránících a komplikujících pořádání aktivit ve veřejném prostoru

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceukončeno
Priorita2A
Podmiňuje projektP.K.1

Anotace

Zmapování překážek a obtíží, které organizátoři kulturních akcí ve veřejném prostoru vnímají a hledání cest k jejich odstranění a zjednodušení procesu.

Výstup na konci

Manuál pro organizování akcí ve veřejném prostoru (včetně cizojazyčné verze).

Zodpovědná osoba

Filip Putschögl, Mgr.
380766314, filip.putschogl@ckrumlov.cz
vedoucí oddělení – manager kultury, oddělení kancelář starosty
radnice (náměstí Svornosti 1)

Popis přípravy a realizace projektu

  • vytvoření přehledu legislativních podmínek a náležitostí, které se týkají pořádání akcí ve veřejném prostoru
  • vytvoření informačního nástroje (web, leták), který potenciálního zájemce provede procesem organizování akce ve veřejném prostoru a upozorní jej i na jeho povinnosti (hluk, jiné obtěžování okolí), vyjmenuje možnosti podpory ze strany města

Odkazy na výstupy projektu

Byla vytvořena webová stránka, která shrnuje přehled legislativních podmínek a náležitostí, které se týkají pořádání akcí ve veřejném prostoru.

Potenciálního zájemce provede procesem organizování akce ve veřejném prostoru a upozorní jej i na jeho povinnosti a vyjmenuje možnosti podpory ze strany města.

 

 


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"