Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.U.1 Zvyšování přehlednosti organizace parkování v uličním prostoru

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceprobíhá
Priorita2B
Podmíněno projektemD.E.1

Anotace

Organizace dopravy v klidu ve vytipovaných lokalitách - v obytných a pobytových oblastech probíhá zároveň s D.E.1

Výstup na konci

V dané lokalitě je doprava v klidu přehledně organizována a monitorována

Zodpovědná osoba

Jan Sládek, Ing.
380766500, jan.sladek@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439

Popis přípravy a realizace projektu

Zatím probíhá pouze formou spolupráce na přípravě investičních akcí a lokálních úprav organizace dopravy v klidu.

V pracovní skupině vybrat místa kde je nezbytné zpřehlednit uliční prostor především s ohledem na organizaci dopravy v klidu - postup jako u D.E.1. Udělat seznam lokalit s prioritami.

Oddělit od D.E.1, kde řešit obytné lokality, zóny atp.

Realizovány úpravy organizace dorpavy v zónách placeného stání.

Navrhuji spojit do jednoho s projektem D.E.1 a řešit je společně!


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"