Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.U.1 Zvyšování přehlednosti organizace parkování v uličním prostoru

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceukončeno
Priorita2B
Podmíněno projektemD.E.1

Anotace

Organizace dopravy v klidu ve vytipovaných lokalitách - v obytných a pobytových oblastech probíhá zároveň s D.E.1

Výstup na konci

V dané lokalitě je doprava v klidu přehledně organizována a monitorována

Zodpovědná osoba

Jan Sládek, Ing.
380766500, jan.sladek@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor dopravy a silničního hospodářství
městský úřad (Kaplická 439)

Popis přípravy a realizace projektu

Probíhá formou spolupráce na přípravě investičních akcí a lokálních úprav organizace dopravy v klidu. Podle podnětů občanů a potřeb města se věnujeme jednotlivým lokalitám a navrhujeme úpravu organizace parkování s cílem jeho zpřehlednění a případně omezení opránění.

Odkazy na výstupy projektu

Při tvorbě akčního plánu bylo navrženo, že výstupem má být seznam lokalit s potřebou realizace tohoto projektu včetně návrhu řešení. Vzhledem k tomu, že se ale jedná o dlouhodobý projekt bez časového rámce, kdy cílový stav není definován, budou práce na tomto projektu (jako dílčí část projektu D.E.1) průběžně pokračovat.

V průběhu bylo zjištěno, že projekt D.U.1 je jedním z nástrojů pro realizaci projektu D.E.1 a tyto projekty je vhodné spojit do D.E.1, protože jsou velmi úzce svázané. Neřešíme projekt globální formou, ale po jednotlivých lokalitách v návaznosti na aktuální potřeby obyvatel a města.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"