Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.P.1 Koordinace jednotlivých investičních akcí

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceukončeno
Priorita3B
Podmíněno projektemP.E.1

Anotace

Nalezení optimálního způsobu koordinace jednotlivých investičních akcí města a jiných dotčených investorů už v úrovni předprojektové a projektové přípravy. Snaha o koordinaci je již v současné době, navržené kroky tak směřují k jejímu zlepšení na straně motivace investorů - třetích stran a podkladových informací úřadu.

Výstup na konci

Zlepšení podmínek pro koordinaci investičních akcí v uličním prostoru zvýšenou motivací investorů a a správou dat o plánovaných záměrech v prostředí GIS umožňující lepší vyhledávání dat a analýzy. V důsledku pak snížení četnosti uzavírek a omezení.

Zodpovědná osoba

Jan Lippl, Ing.
380766333, jan.lippl@ckrumlov.cz
tajemník městského úřadu, Odbor kancelář tajemníka
městský úřad (Kaplická 439)

Popis přípravy a realizace projektu

Aktualizace květen 2022: Zásahy do městského majetku (zpravidla komunikací) jsou řešeny v připravovaných pravidlech pro dispozice s majetkem (Odbor spávy majetku a investic).

V říjnu 2020 byl dokončen digitální pasport komunikací, nyní bude dokončeno ocenění kvality komunikací, které bude následně využíváno ke zpoplatnění zásahů.

Odkazy na výstupy projektu

Pravidla pro dispozici s majetkem města Český Krumlov bude na tomto odkazu uveřejněny jakmile budou odsouhlaseny.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"