Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

C.P.2 Přehled možností pro uspokojení poptávky neorganizovaného sportovního vyžití

Plánovaný termín realizaceprosinec 2020
Fáze realizaceukončeno
Priorita3B
Podmíněno projektemC.P.1

Anotace

Na podkladě zmapované poptávky budou učiněny kroky vedoucí k naplnění poptávky dle možností - inventarizace prostor a sportovišť k dispozici, jednání s provozovateli o podmínkách využití neorganizovanou veřejností (mimo členy sportovních klubů) a prověření nových možností v prostorách ve vlastnictví města a veřejných prostranstvích.

Výstup na konci

1/ Rozšíření nabídky pro neorganizovaný sport o nové možnosti dle poptávky
2/ Přehledné informace o tom, jaké prostory a za jakých podmínek lze využívat

Zodpovědná osoba

Martin Hák, Mgr.
, martin.hak@ckrumlov.cz
zastupitel, Zastupitelstvo města
radnice (náměstí Svornosti 1)

Popis přípravy a realizace projektu

Ve spolupráci s OKT (Zdeněk Moravec) a M. Hákem proběhla pasportizace všech sportovišť na území města. Informace jsou přístupné laické i odborné veřejnosti i návštěvníkům města. Veškeré informace o možnostech sportování na území města se dozví na geoportálu města, kde bylo vytvořeno několik samostatných vrstev. Projekt byl pro veřejnost spuštěn v těchto dnech, zatím nemáme zpětnou vazbu od veřejnosti.

Odkazy na výstupy projektu


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"