Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

C.P.1 Zmapování poptávky veřejnosti po neorganizovaném sportovním vyžití a vytvoření / využití multifunkčního prostoru pro sport i kulturu

Plánovaný termín realizaceprosinec 2021
Fáze realizaceukončeno
Priorita3A
Podmíněno projektemC.P.2

Anotace

V rámci projektu bude popsána poptávka po neorganizovaném sportovním využití z hlediska typu a místa - kdo, o co a kde má zájem, aby na podkladě zjištěných údajů bylo možné podniknout kroky pro zlepšení dostupnosti (viz navazující projekt C.P.2 Přehled možností pro uspokojení poptávky neorganizovaného sportovního vyžití)

Výstup na konci

Bude podrobně popsána poptávka po neorganizovaném sportovním využití.

Zodpovědná osoba

Martin Hák, Mgr.
, martin.hak@ckrumlov.cz
zastupitel, Zastupitelstvo města
radnice (náměstí Svornosti 1)

Popis přípravy a realizace projektu

Proběhlo dotazníkové šetření mezi občany. Dotazníky byly fyzicky rozdávány do schránek obyvatel a také byly zveřejněny na webu PRO-SPORTu. Obdrženo bylo cca 450 vyplněných dotazníků. Dotazníky potvrdily dosavadní záměry PRO-SPORTu a města. 

Odkazy na výstupy projektu

Výstup projektu definuje navazující projekt C.P.2 Přehled možností pro uspokojení poptávky neorganizovaného sportovního vyžití.

Největší poptávka byla po venkovním koupališti, outdoorových cyklookruzích kolem Krumlova a Kletě, stezkách pro in-line bruslení, dále byl zájem o diskgolf a lezeckou stěnu.

Snahou zůstává poptávce po sportovištích a volnočasových aktivitách vyhovět.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"