Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

C.O.1 Vypracování studie proveditelnosti vhodných lokalit pro venkovní koupání

Plánovaný termín realizaceprosinec 2020
Fáze realizaceukončeno
Priorita3A

Anotace

Ověření možností vytvoření venkovního koupání ve městě a jeho blízkém okolí (přírodní i "umělé plochy") - kde a za jakých případných úprav mohou být podmínky pro venkovní koupání a rozhodnutí, kde a jak případné úpravy provést.

Výstup na konci

Na Jižních Terasách, které byly vybrány jako vhodná lokalita pro venkovní koupání, byly zbudovány vstupy do vody z betonových panelů.

Od Jižních Teras směrem do Městského parku byla umístěna dřevěná mola pro možný vstup do řeky.

V Novém Spolí byl upraven vstup do řeky a vymezena tak lokalita ke koupání.

K revitalizaci plaveckého bazénu byla zhotovena studie proveditelnosti.

Zodpovědná osoba

Petr Pešek, Ing.
380766700, petr.pesek@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor správy majetku a investic
městský úřad (Kaplická 439)

Popis přípravy a realizace projektu

- Vltava pro vybraná místa (Jižní Terasy a Nové Spolí) - na Jižních Terasách byly zbudovány vstupy do vody, v Městském parku byla umístěna mola, v Novém Spolí byl upraven břeh řeky Vltavy
- Polečnice - nebyla vybrána žádná vhodná místa
- Drahoslavické rybníky - nebyla vybrána vhodná místa
- Plavecký bazén - zhotovena Studie proveditelnosti, prezentována RM, nyní je Studie k dispozici k rozpravě

při zpracování dokumentace pro vybraná místa byla provedena rešerže historických míst využívaných ke koupání v tocích a vodních plochách na území města Český Krumlov

Odkazy na výstupy projektu


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"