Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

C.H.1 Průzkum potřeb obyvatel v centru

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceukončeno
Priorita2A
Podmíněno projektemC.H.2

Anotace

Průzkum zaměřený na zmapování toho, co obyvatelé postrádají v centru, co je do centra přitáhne, který bude sloužit jako podklad pro vytvoření pravidel pronájmů nebytových prostor spravovaných ČKRF.

Zodpovědná osoba

Miroslav Reitinger

Popis přípravy a realizace projektu

Zmapování potřeb obyvatel města v centru jako podklad pro nastavení pravidel pronájmů prostor obchodu a služeb.

Dotazník s termínem vyplňování do 31.7.2022:

Vyhodnocení dotazníku: do 30.9.2022

 

 

Odkazy na výstupy projektu

Dotazník potřeb obyvatel v centru města.

Výsledky tohoto dotazníku budou zohledňovány při výběru budoucích nájemců prostor k podnikání ve vlastnictví ČKRF.

 

 


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"