Video Krumlov sobě

Projednání akčního plánu města Český Krumlov 2. 12. 2016

Krumlov sobě


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"