O projektu Krumlov sobě

Projekt inovativní tvorby strategického plánu je nazván Krumlov sobě. Prostřednictvím tohoto portálu/kampaně chceme zpřístupnit veřejnosti informace o tvorbě strategického plánu, usnadnit orientaci v úředních pojmech a zapojit co nejširší veřejnost do diskuze o budoucnosti města.

Čím je připravovaný postup v Českém Krumlově neobvyklý?

Strategický plán byl zpracován způsobem, který využívá některé v českém prostředí inovativní postupy.
První neobvyklou charakteristikou je míra možnosti zapojení obyvatel města. Aby strategický plán byl ušitý na míru města, zapojují se do jeho tvorby důležití jednotlivci v území – nejen úředníci a politici města, ale i představitelé důležitých institucí. Český Krumlov šel ještě dál a v úvodní nejdůležitější fázi umožnil zapojit se každému, kdo ve městě žije. Každý tak měl možnost v úvodu práce na strategickém plánu popsat, co vnímá jako pozitiva, hodnoty, silné stránky života města, které by bylo dobré chránit či rozvíjet a problémy, které by bylo vhodné řešit. A tím pomohl nastavit celkové nasměrování strategie.

Druhou neobvyklou vlastností je silné propojení mezi přípravou strategického plánu a zadání územního plánu, kdy bylo možné podněty obyvatel (opět hodnoty a problémy), které mají územní průměr, hned využít pro zadání územního plánu, aby je mohl zpracovatel vzít v potaz.

Třetí, v Česku zatím také ne tak častou, vlastností je, že místo toho, aby plán dělala na klíč externí firma, maximum práce na strategickém plánu dělali úředníci a politici města i dobrovolníci, kteří byli ochotni pomoci. Díky tomu maximum zkušeností a dovedností při přípravě získaných zůstane ve městě a budou zhodnoceny při přípravě projektů ze strategického plánu vycházejících. To ale neznamená, že plán je amatérský – tam, kde je potřeba odborný vstup (například v dopravě) byla zadána hloubková odborná analýza či studie.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"