Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.Y.1 Implementace systému Front Office/Back Office na Městském úřadě Český Krumlov

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceukončeno
Priorita5C

Anotace

Zavedení prvotního kontaktního místa, kde občan vyřídí téměř vše potřebné a případně je u méně typických / složitějších agend nasměrován dále ke konkrétnímu úředníkovi. Jedná se spíše o výhledovou záležitost, podmíněnou celkovou rekonstrukcí budovy zahrnující úpravy dispozic; zatím bude připravována pouze recepce usnadňující orientaci.

Zodpovědná osoba

Jan Lippl, Ing.
380766333, jan.lippl@ckrumlov.cz
tajemník městského úřadu, Odbor kancelář tajemníka
městský úřad (Kaplická 439)

Popis přípravy a realizace projektu

Aktualizace květen 2022:

  • V polovině roku 2022 bude spuštěn tzv. Portál elektronických služeb města Český Krumlov, který bude zajišťovat on-line komunikaci klientů s úřadem (životní situace a elektronická podání, zjištění stavu závazků a jejich úhrada prostřednictvím platební brány, rezervace návštěvy úřadu aj.). Portál bude v následujících letech dále rozvíjen o další funkcionality.
  • Připravuje se modernizace a zjednodušení orientačního a navigačního systému v budově úřadu. 

 

Aktualizace záři 2021: Realizace projetku v roce 2022 bude odvislá od investičních priorit města.

Aktualizace listopad 2020: s ohledem na finanční náročnost projektu očekáváme realizaci, v případě schválení v rozpočtu, v roce 2021.

Projekt recepce a navazujících služeb pro občany je projekčně připraven, čeká se na zajištění financování z rozpočtu města, nejdřívější možná realizace v roce 2020.

Odkazy na výstupy projektu

Portál občana byl úspěšně spuštěn.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"