Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

P.L.1 Zprostředkování dohody mezi organizátory a občany stěžujícími si na omezení, rušení a hluk

Plánovaný termín realizacečerven 2019
Fáze realizaceukončeno
Priorita3A

Anotace

Město eviduje nemalý počet stížností na hlučné činnosti. Zároveň existuje část obyvatel resp. podnikatelů, kteří svou činností tento hluk vytvářejí a proti případným omezením protestují. Je nutno mezi nimi najít kompromis a podpořit ho v některých případech dohodou, v jiných případech závaznou vyhláškou.

Výstup na konci

Vypracována vyhláška upravující dobu nočního klidu. Reaguje na požadavky organizátorů v době sezony od 1.6 do 30.9. Vyhláška města na omezení používání pyrotechniky nebyla přijata, nadále platí zákaz používání pyrotechniky ve veřejných prostranstvích města, ale legislativa ČR neumožňuje tuto regulaci na soukromých pozemcích.

Zodpovědná osoba

Alexandr Nogrády,
380 766 100, alexandr.nogrady@ckrumlov.cz
starosta, radní, zastupitel, vedení radnice
radnice (náměstí Svornosti 1)

Odkazy na výstupy projektu

Vyhláška o nočním klidu - v období letní sezony je začátek nočního klidu posunut v pátek a v sobotu na 24:00 hod.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"