Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.S.1 Monitorovací a naváděcí systém v dopravní koncepci

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceukončeno
Priorita3B

Anotace

Monitorovací a naváděcí systém k volným kapacitám parkovišť na území širšího centra města využije nové technologické možnosti a bude dávat aktuální a detailní informace řidičům osobních aut i zájezdových autobusů v číselné podobě. Bude modulární, umožnující doplnění o případné další nové kapacity plánovaných parkovišť. Kvalitní naváděcí systém sníží četnost popojíždění po městě při hledání parkovacího místa.

Výstup na konci

Inovovaný naváděcí systém k volným parkovacím místům včetně možnosti on-line využití.

Zodpovědná osoba

Věra Sládková

Popis přípravy a realizace projektu

1. Zmapování trhu s dodavateli naváděcích systému - schůzky , účast na semináři doprava v klidu - Moderní Parkovací dům.

2. V současné době běží příprava zadání pro VZMR na monitorovací a naváděcí systém k volným kapacitám parkovišť na území širšího centra města. Sytém bude modulární, umožnující doplnění o případné další nové kapacity plánovaných parkovišť. 

3. Zapracováno do plánu investic ČKRF na rok 2020

4. Dne 13.4.2021 proběhlo výběrové řízení, kterého se zúčastnili dva uchazeči (CROSS Zlín, Designa Parking & Access). Vzhledem k nejasnostem v  procesu převodu dat ze stávajícího parkovacího systému do naváděcího systému a vzhledem k nabízeným dodavatelským lhůtám obou uchazečů, kdy dodávky by se realizovaly v nekomfortním termínu z pohledu sezónní využitelnosti zařízení tj. hlavní sezóně, bylo VŘ zrušeno.

5. Investice byla přesunuta na rok 2022 s cílem realizace před hlavní sezónou s předpokladem, že dodavatel vzejde z nového VŘ, které se bude připravovat na konci roku 2021.

Odkazy na výstupy projektu

K 30.6.2022 stav projektu: provedena detailní analýza úzké provázanosti systémů: softwarové propojení naváděcího systému na stávající řídící systém parkovišť (server Designa) ale i propojení s rezervačním systémem PRE-Booking Systém (v rámci nové licence BUS-STOP – dodavatel Designa).

Úzká provázanost s projektem D.T.1

Je nezbytné uchopit naváděcí systém jinak, rozšířit plnění a provázat s dalšími systémy, finální dokončení bude prodlouženo do konce roku 2022.

 


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"