Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.Q.1 Personální a organizační zajištění kontroly projektů z hlediska generované dopravy a pěší a cyklo přístupnosti

Plánovaný termín realizaceprosinec 2020
Fáze realizaceukončeno
Priorita5A

Anotace

Zajištění kvalifikovaného hodnotitele projektů pro projekty města i soukromých investorů se vlivem na dopravu a veřejná prostranství (z hlediska generované dopravy a pěší a cyklo přístupnosti) a přidělení odpovídajících kompetencí k tomuto výkonu v rámci přípravy stanoviska města při územních řízeních

Výstup na konci

Nové projekty ve veřejných prostranství budou zkoordinovány s koncepcí cyklodopravy.

Zodpovědná osoba

Jan Lippl, Ing.
380766333, jan.lippl@ckrumlov.cz
tajemník městského úřadu, oddělení kancelář tajemníka
městský úřad (Kaplická 439)

Odkazy na výstupy projektu

Byl ustanoven cyklokoordinátor města s touto náplní:

 • Za město Český Krumlov se účastní schůzek dotýkajících se problematiky dopravní infrastruktury.
 • Cyklo-koordinátor zná problematiku norem a legislativy, vychází z koncepčních materiálů a vizí města, které pomáhá utvářet, přičemž dále čerpá z praktických zkušeností z cyklistiky, příkladů dobré praxe a aktuálních trendů.
 • Podílí se na přípravě investičních záměrů města a účastní se projednávání investičních záměrů jiných subjektů na území města a uplatňuje připomínky z hlediska cyklodopravy.
 • Při rekonstrukcích či výstavbě prvků dopravní infrastruktury prověřuje možnosti či přímo navrhuje uplatnění některých opatření pro cyklisty (při minimálním navýšení nákladů).
 • Koordinuje záměry v území s cílem zajištění návazností nejen na komunikacích pro cyklistypředkládá městu nové koncepce infrastruktury pro cyklisty, vyhledává nové lokality pro cyklistické vyžití a další aktivity, spolupracuje s odborníky v oblasti bezpečnosti provozu.
 • Podílí se také na posuzování projektových dokumentací ve vztahu k cyklistické dopravě, návrhu nových cyklotras, dopravních opatření, která mohou sloužit k podpoře cyklistické dopravy a značení pro cyklisty. Rovněž bude koordinovat nejrůznější osvětové kampaně, či se podílet na přípravě propagačních a osvětových materiálů.
 • Koordinátor by měl najít čas a prostor na komunikaci s veřejností, se zástupci sportovních oddílů a klubů.
 • Se znalostmi pravidel silničního provozu dbá na zajištění bezpečnosti cyklistické veřejnosti na veřejných komunikacích a s ohledem na místní podmínky uplatňuje principy pro zvýšení bezpečnosti cyklistů v běžném provozu (vyhrazený prostor pro cyklisty v dopravním prostoru - cyklopruhy, cykloobousměrky).
 • Vyhodnocuje, popř. navrhuje umístění dalších zařízení či zázemí pro podporu cyklistiky (opravny, sprchy, cykloboxy, stojany, odpočívky, dobíjecí stanice atd.).
 • Vyvíjí aktivitu i v oblasti dalších souvisejících odvětvích, např. sdílení kol, související přeprava cyklistů veřejnými hromadnými či individuálními dopravními prostředky. 
 • Podle možností a poptávky se věnuje rozvoji různých cyklistických disciplín a tvorbě podmínek pro jejich provozování: dráhová cyklistikasilniční cyklistikaBMXbiketrialMTB (horská kola)cyklokrossálová cyklistika, pumptrack.
 • Vyhodnocuje vhodnost navržených opatření z hlediska různých uživatelských skupin (děti, rodiny s dětmi, sportovní cyklisté, turistická cyklistika, výletníci, místní přeprava atd.).
 • Pokouší se o zapojení a aktivací místních buněk a skupin - cyklokroužky, uživatelé dopravního hřiště, soutěž mladých cyklistů atd.
 • Přenáší zkušeností z oblasti cyklodopravy z jiných měst, určuje priority v oblasti cyklodopravy či propagace této oblasti. 
 • Koordinátorovi nejsou svěřeny úkoly, které by mohly plynut z potřeb veřejnosti. Koordinátor není ombudsman veřejnosti. Výsledkem jeho snah bude vždy kompromis složený z mnoha dopravních i nedopravních zájmů.

 


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"