Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.N.1 Autobusové nádraží

Plánovaný termín realizacekvěten 2019
Fáze realizaceukončeno
Priorita3A

Anotace

Rekonstrukce autobusového nádraží, aby bylo reprezentativním vstupem do města, odpovídalo současným požadavkům včetně podmínek pro parkování P+R (park and ride), B+R (bike and ride) a možnost zastavení K+R (pac a pusu - přivezení / vyzvednutí cestujícího z veřejné dopravy automobilem).

Podkladem pro rekonstrukci a žádost o dotaci slouží Studie proveditelnosti (2016).

 

 

Výstup na konci

Autobusové nádraží rekonstrukcí upravené tak, aby bylo reprezentativní, funkční a praktické, odpovídalo moderním trendům veřejné, meziměstské i mezinárodní dopravy.

 

Zodpovědná osoba

Miroslav Reitinger

Popis přípravy a realizace projektu

V pol. roku 2016 byla zpracována studie proveditelnosti, poté podána žádost o dotaci (1/2017), rozhodnutí o dotaci ve výši 42,5 mil. Kč (3/2017). Hlavním dodavatelem stavby byla na základě VŘ společnost Strabag a.s., (4/2018), informačního systému (Apex), parkovacího systému (Designa Parking). Kolaudační souhlas na zkušební provoz 6/2019, trvalý provoz 6/2020.

Od 05/2019 bylo zprovozněno modernizované autobusové nádraží „Přestupní terminál Český Krumlov“, které zahrnuje kryté nástupiště s 15ti autobusovými zastávkami. V rámci celkové rekonstrukce byl zprovozněn uzavřený závorový systém a nainstalován kompletní informační systém. Součástí autobusového nádraží je parkoviště P+R a K+ R se 117 místy pro automobily a s 32 stání pro kola a dvěma dobíjecími stanicemi pro elektromobily.

Investiční výdaje na rekonstrukci ploch, vlastní výstavbu a vybavení technologiemi činily 85,6 mil. Kč, na realizaci projektu byla obdržena dotace ve výši 42,5 mil. Kč.

Odkazy na výstupy projektu


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"