Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.M.1 Centrální místo pro výstup turistů z autobusů

Plánovaný termín realizacečerven 2019
Fáze realizaceukončeno
Priorita3B

Anotace

Nalezení a úpravy místa pro výstup a nástup turistů z/do zájezdových autobusů a jeho uvedení do provozu realizací případných potřebných úprav.

Cílem projektu je regulace dopravy ve městě, vybudování vyhrazených výstupních a nástupních míst za současného  zákazu parkování zájezdových autobusů mimo vyhrazená parkoviště.

Výstup na konci

Zájezdové autobusy zastavují pouze na jednom místě a nezabírají zbytečně prostor na nevhodných místech a nejezdí dlouhé trasy městem.
Nový zdroj příjmů z cestovního ruchu pro městský rozpočet - zpoplatnění zastavování.

Zodpovědná osoba

Miroslav Reitinger

Popis přípravy a realizace projektu

 

Od 1.6.2019 byl spuštěn na objednávku konfigurovaný rezervační systém na organizaci zájezdových autobusů a zároveň zpoplatněn vjezd zájezdových autobusů (625 Kč/vjezd). Vjezd je možné objednat před příjezdem do ČK až na roční období dopředu, platba rezervace probíhá přes platební bránu, čas vjezdu je možné do 30 min před příjezdem změnit. 

Výstup a nástup turistů z autobusu je možný jen v rezervovaném termínu na parkovišti BUS STOP, poté je prázdný autobus odstaven na parkoviště P-BUS, které se nachází v okrajové části města. Toto centrální parkoviště autobusů má kapacitu 34 parkovacích míst, je celoročně otevřeno 24 hodin denně a nabízí dopravcům a jejich řidičům celou řadu doprovodných služeb –myčku a opravnu autobusů, pneuservis, čerpací stanici pohonných hmot, odpočinkovou místnost pro řidiče s příslušným sociálním zázemím.

Na všech příjezdových cestách do Českého Krumlova je instalován naváděcí systém jak na BUS STOP, tak na odstavné parkoviště.

Provoz systému zpoplatnění zájezdových autobusů tzv. BUS STOP je v současné době provozován jako dočasné řešení do doby otevření Terminálu zájezdových autobusů, který by měl spojovat službu výstupů / nástupů cestujících s možností parkování autobusů na jednom místě.

Odkazy na výstupy projektu

Odkaz na webové stránky rezervačního systému:

Bus parking

Zpoplatnění Bus stopu


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"