Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.K.1 Zmapování situace vzájemného sdílení osobních aut

Fáze realizacezrušeno
Priorita5A

Anotace

Zmapování situace na trhu carpoolingu a carsharingu v obdobně velkých městech

Výstup na konci

Rozhodnutí, zda a jakým způsobem tuto službu podpořit / vytvořit pro ni podmínky

Zodpovědná osoba

Jan Sládek, Ing.
380766500, jan.sladek@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor dopravy a silničního hospodářství
městský úřad (Kaplická 439)

Popis přípravy a realizace projektu

Přestože nemá prioritu, aktuálně ODSH testuje spoulpráci s jedním z možných dodavatelů, kdy rozhodující pro úspěšné spuštění projektu sdílených vozidel na území města, je vytvoření sítě odkládacích míst těchto strojů s potřebným vybavením a vytvoření propracovaného PR a balíčku služeb pro uživatele. 

Postupem času bylo komunikováno s jedním subjektem s vážným zájmem o realizaci těchto projektů ve městě. Zádrhel byl v ekonomikcém modelu, který počítal s velkou vstupní investicí města a záborem velkých ploch.

V současnosti existuje mnoho modelů takového sdílení, jenž mohou fungovat a fungují bez organizační i finanční režie města.

Zatím fáze rozpravy s dodavateli a zjišťování požadavků na město a přínosu pro obyvatele.

Navrhuji projekt zrušit, protože dosud nebyla zjištěna žádná poptávka po takové službě a není nutné, aby město tuto sféru osobní dopravy moderovalo.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"