Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.I.1 Monitoring využití MHD

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceukončeno
Priorita5B

Anotace

Shromáždění podkladů pro lepší fungování MHD.

Výstup na konci

Nemá konenčný stav, jedná se o průběžný proces - nastavení systému pravidelného vyhodnocování fungování MHD a spokojenosti veřejnosti.

Zodpovědná osoba

Jan Sládek, Ing.
380766500, jan.sladek@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor dopravy a silničního hospodářství
městský úřad (Kaplická 439)

Popis přípravy a realizace projektu

Na základě prvotních výstupů Komplexní dopravní koncepce byla v 10/2018 zpracována Studie efektivnosti a optimalizace MHD včetně navržení nového systému provozu MHD společností BaC dopravní systémy s.r.o. Vyhodnocování dat z MHD probíhá min. 1 x ročně v návaznosti na uzavření smlouvy na následující rok. Drobné změny obslužnosti bez nutnosti reorganizace dopravy a jízdních řádů jsou prováděny průběžně podle požadavků občanů.

Ukazatel snížení množství individuální automobilové dopravy v poměru k hromadné dopravě není možné průběžně ověřovat, protože nemáme aktuální dopavní data ani data z doby zahájení projektu.

Ukazatel růstu počtu uživatelů MHD je průběžně sledován - v roce 2018 nárůst oproti předchozímu roku o 2 %, v roce 2019 oproti předchozímu o 9,4 %. Rok 2020 a 2021 je výrazně zkreslen výpadkem způsobeným koronakrizí a došlo k poklesu o cca 70 tis. jízd, tedy zhruba o 25 % oproti roku 2019.

 

 

Odkazy na výstupy projektu

Vzhledem k tomu, že cílem je průběžné zajišťování optimálního fungování MHD, lze konstatovat, že potřebná data jsou pravidelně shromažďována a stav pravidelně vyhodnocován včetně potřebných úprav. Jedná se ale o pravidelný a dlouhodobý proces po celou dobu existence MHD v Českém Krumlově.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"