Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.I.1 Monitoring využití MHD

Plánovaný termín realizacečerven 2022
Fáze realizaceprobíhá
Priorita5B

Anotace

Shromáždění podkladů pro lepší fungování MHD.

Výstup na konci

Nemá konenčný stav, jedná se o průběžný proces - nastavení systému pravidelného vyhodnocování fungování MHD a spokojenosti veřejnosti

Zodpovědná osoba

Jan Sládek, Ing.
380766500, jan.sladek@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439

Popis přípravy a realizace projektu

Na základě prvotních výstupů Komplexní dopravní koncepce byla v 10/2018 zpracována Studie efektivnosti a optimalizace MHD včetně navržení nového systému provozu MHD společností BaC dopravní systémy s.r.o.
Vyhodnocování dat z MHD probíhá min. 1 x ročně v návaznosti na uzavření smlouvy na následující rok.
Drobné změny obslužnosti bez nutnosti reorganizace dopravy jsou prováděny průběžně.

Ukazatel snížení množství individuální automobilové dopravy není možné průběžně ověřovat, protože nemáme aktuální dopavní data ani data z doby zahájení projektu.

Ukazatel růstu počtu uživatelů MHD je průběžně sledován - v roce 2018 nárůst oproti předchozímu roku o 2 %, v roce 2019 oproti předchozímu o 9,4 %. Rok 2020 je výrazně zkreslen výpadkem způsobeným koronakrizí a došlo k poklesu o cca 70 tis. jízd, tedy zhruba o 25 %. Rok 2021 zatím nevyhodnocován.

Vzhledem k tomu, že v anotaci je "Shromáždění podkladů pro lepší fungování MHD" navrhuji konstatovat, že data byla shromážděna, ale jedná se pravidelný a dlouhodobý proces, kdy je samozřejmě možné provádět takovou revizi systému MHD v pravidelných intervalech. Nyní bychom měli dodržet postup navržený ve studii a v Krocích postupu viz. výše. Rohodující je stanovit parametry cíle!


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"