Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.H.1 Podpora dojíždění do práce a do škol na kole - monitoring

Plánovaný termín realizacečerven 2019
Fáze realizaceukončeno
Priorita5A

Anotace

Zjištění poptávky a možných druhů podpory směřujících ke zvýšení zájmu o využívání cyklistické dopravy do práce a do škol

Výstup na konci

Rozhodnutí, zda a jak podporovat dojíždění do práce na kole a realizace podpory.

Zodpovědná osoba

Jan Sládek, Ing.
380766500, jan.sladek@ckrumlov.cz
vedoucí odboru, Odbor dopravy a silničního hospodářství
městský úřad (Kaplická 439)

Popis přípravy a realizace projektu

V květnu 2019 se město Český Krumlov zúčastnilo kampaně Do práce na kole. V prvním ročníku se za město Český Krumlov zapojilo 30 účastníků z 5 firem. Nízký počet účastníků způsobuje kopcovitý terén města a jeho okolí a také dopravní podmínky ve městě, které pro cyklisty nejsou příliš přívětivé. Město se nadále této oblasti věnuje. V letech 2019-2020  proběhne výstavba cyklostezky AZ Špičák - ul. Chvalšinská - Železniční stanice. Dále ve spolupráci s ŘSD probíhá projektová příprava navazující cyklostezky AZ Špičák - křižovatka Pod Kamenem - U Trojice. Účast v kampani přinesla mj. zajištění lepších podmínek pro dojíždění do práce na kole zaměstnancům Městského úřadu. Spolek Automat pořádá také výzvu Do školy na kole, do které bych žáky a studenty v Českém Krumlově (z důvodů výše popsaných) nezapojovala.

Dalších ročníků kampaně Do práce na kole nemá město v úmyslu se v nejbližší době účastnit. Po realizaci započatých a plánovaných projektů zaměřených na cyklodopravu ve městě a okolí může být tato kampaň příp. znovu využita jako monitoring zájmu o dojíždění do práce na kole za aktuálních podmínek.

Odkazy na výstupy projektu


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"