Projekty Akčního plánu města Český Krumlov

D.F.1 Zmapování trhu - systém půjčování kol

Fáze realizacezrušeno
Priorita5A

Anotace

Zmapování možností bikesharingu a zvážení, zda v současných podmínkách je bikesharing či půjčování kol a jejich podpora perspektivní

Výstup na konci

Rozhodnutí, zda a jak podpořit bikesharing nebo půjčovny kol.

Vzhledem k dostatečné stávající nabídce E-Bike v destinaci, nerentabilní ekonomické analýze návratnosti investice, projekt nebude nerealizován

Zodpovědná osoba

Věra Sládková

Popis přípravy a realizace projektu

Zmapování možností bikesharingu a zvážení, zda v současných podmínkách je bikesharing či půjčování kol a jejich podpora perspektivní. Prověření se i varianty E bike sharing. Vytipován prostor pro zázemí půjčovny v budově AN.

Průzkum potřeb E-bike:

1. Půjčování klasických kol se jeví s ohledem na mnohá specifika města jako velmi komplikované (velikost města, povrch ulic - kostky, šíře ulic,  množství pěších turistů apod.)

2. Vyhodnocen záměr půjčování E-Bike, které by pro region znamenalo širší použití ve srovnání s klasickým bikesharingem 

3. Vzhledem k dostatečné stávající nabídce E-Bike v destinaci, nerentabilní ekonomické analýze návratnosti investice, projekt nebude nerealizován


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"